Поверителност

HAPPYFAMILYBG.COM гарантира,

Че данните Ви няма да бъдат предоставяни противозаконно на трети лица или използвани за цели, различни от обработването на поръчката Ви.

Личните данни, които попълвате Вие като клиент, ще бъдат използвани единствено и само за Вашето обслужване и обработка на поръчката Ви.

Потребителският акаунт и данните вътре в него могат да бъдат изтрити във всеки един момент, ако клиентът пожелае!


С уважение
Екипът на HappyFamilyBg.com